Camino De Santiago

Camino De Santiago

Katedralen i Santa Domingo de la Calzada

Camino De SantiagoPosted by Erik Hjulmand Tue, April 24, 2012 16:43:00

KATEDRALEN I SANTA DOMINGO DE LA CALZADA

Hvordor skrive det med stort. Fordi katedralen er meget vigtig paa Caminoen og fordi den er enorm. Byen er ikke ret stor og slet ikke middelalderdelen. Men katedralen overskygger alt.

Bygningen er et gammelt kloster, der er udvidet med en kirke af enorme dimentioner. Kirketaarnet er en bygning for sig. Klosterbygningen er i dag museum for alle de korsbarhede som klosteret og katedralen besider. Katedralen er ikke til at beskrive i detaljer, saa naar der komme billeder fra katedralen saa se paa dem.

Aarsagen til netop, at katedralen ligger hvor den goer er, at en gammel munk i middelalderen satte sig for at bygge veje, saa pilgrimmene kunne komme frem, han lod ogsaa kirker og hospitaler bygge og blev saa helgen da han doede. Kloster og kirke blev saa tilegnet ham og derfor blev det en vigtig kirke at valfarte til.

Katedralen er meget velbevaret og restureret og benyttes som almindelig kirke.

Der er en helt saerlig ting ved katedralen. De holder hoens. Og de holdes i et bur i katedralen. Se billederne.

Og hvorfor saa det? Jo, der er en legende om et tysk pilgrimsagtepar i middelalderen der sammen med deres soen skulle paa pilgrimsfaerd til Santiago. De skulle overnatte paa et herberg i byen og herbergets tjenestepige blev forelsket i den unge tyske dreng. Da de naeste dag skulle forlade herberget skreg tjenestepigen op om at soennen havde stjaalet noget soelvtoej fra herberget, fordi soennen ikke ville ligge med hende om natten. Dommeren i byen afsagde kendelse om, at soennen skulle haenges for sin forbrydelse og det blev han. I midlertid gik foraeldrene i forboen for soennen. Dog ville dommeren ikke omgoere sin dom. Imidlertid kom folk loebende til dommeren og sagde at soennen ikke var doed i galgen og samdidig sprang de 2 hoens som var tilberedt til dommerens middag lys levende op og kykkeligekyede. Dommeren blev skaekslagen og forlangte soenne skaeret ned og at han kunne gaa fri for dom. Fra den dag og til nu, har der vaeret hoens i kirken/Katedralen.

Om katedralens korsbarheder kan jeg sige, de er enorme. Altertavler, der overgaar alt jeg har set, malerier, grave og mausoleumer. Altersoelv, traeskaerarbejder helt tilbage til middelalderen og udhuggede friser, tronstole og mange andre indretninger.

Se billederne naar de laegges ind.

Hilsen Erik